Tetkik Sistemi

    ISO 19011 Yönetim Sistemleri Denetim Standardı

  • Tetkik Sistemi Kurmak, Uygulamak,
  • Sistem Tetkiki,
  • Proses Tetkiki,
  • Ürün Tetkiki,
  • Proje Tetkiki,
  • İyileştirme Faaliyetleri Planlamak